Friluftsliv for mennesker med nedsat funktionsevne

Aktivitet


Mennesker med nedsat funktionsevne kan have svært ved kognitivt at forstå konsekvensen af deres livsstil. F.eks. hvis man sidder passivt 5 timer dagligt i sin lejlighed og ser fjernsyn. En sådan livsstil kan medføre livsstilssygdomme såsom overvægt, fedme, forhøjet blodtryk og diabetes 2.

Det betyder, at faguddannet personale skal motivere personen til en livsstilsændring. Løsningen kunne bl.a. være at arrangere forskellige friluftsaktiviteter for denne person.

Jeg vil også henlede opmærksomheden på, at sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk bevægelse på mindst 30 min. om dagen, naturligvis også gælder for mennesker med nedsat funktionsevne.

Sundhed


Der er mange dokumenterede sundhedseffekter ved friluftsliv og friluftsaktiviteter. Dokumentationen kan findes på nogle af de hjemmesider, som jeg linker til. De væsentligste er:

  • Styrkelse af motorik
  • Styrkelse af immunforsvaret
  • Styrkelse af muskel/led sansen
  • Styrkelse af kredsløbet
  • Mentalt overskud
  • Reduktion af stress
  • Reduktion af forhøjet blodtryk
  • Mere livskvalitet

Livskvalitet

livskvalitet
”Naturen og friluftslivet giver plads til motion, meditation og inspiration, og er derfor en vigtig kilde til bedre trivsel og bedre livskvalitet for hele befolkningen.”

Dette er ordene i et af pejlemærkerne i den nye nationale friluftspolitik.

I forhold til livskvalitet er der nok lige så mange opfattelser, som der findes mennesker, og vurderingen af god eller dårlig livskvalitet beror ofte på personens egen subjektive bedømmelse, mens en objektiv vurdering af livskvalitet må begrænses til at iagttage hvorvidt fundamentale menneskelige behov er opfyldt.

Faktorer, der spiller ind på livskvaliteten er det fysiske miljø, fysisk og psykisk/mental sundhed, uddannelse og øvrige udfoldelsesmuligheder.

Gå til top ↑

Flemming Ross Eilersen
Blegsø Banke 34, Voerladegård
8660 Skanderborg
T: 4028 4244
info@FriLuftogLiv.dk

Friluftsliv for mennesker med nedsat funktionsevne